12 Die Party

 

Cappelen

Praktisk tysk:

Spise og drikke
 
Grammatikk:
DATIV
Preposisjoner med dativ
 
Uttale:
Vokaler
Diftonger