11 Du bist, was du isst

 

Cappelen

Praktisk tysk:

Spise og drikke

 

Grammatikk:

DATIV

Preposisjoner med dativ

 

Uttale:

Vokaler

Diftonger