8 Tourist in München

 

Cappelen

Praktisk tysk:

Spørre om veien

Be om å gjenta informasjon

 

Grammatikk:

Personlig pronomen akkusativ

können, sollen, wollen, wissen

 

Uttale:

s-lyder