3 Berlin, Berlin

 

 

Cappelen

 Praktisk tysk:

Fortelle om alder

Tall 11-20

 

Grammatikk:

sein + svake verb i presens, alle personer

Ubestemt og bestemt artikkel

Personlig pronomen i 3. person

NOMINATIV: S + PIV

 

Uttale:

Vokaler, diftonger, ß, v, st / sp